Meas. cable CPK9

Product picture of: TOP68 CPK9

Application: Top68-plug head, IP68 MEMA6
1 Electrode plug.
Diameter: 7.2mm

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn