Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Elektrolyte reservoir CPY7

Product picture of: Elektrolyte reservoir CPY7

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Glass electrode

 • Application

  For electrodes filled with liquid electrolyte in unpressurized or pressurized applications.

 • Installation

  External electrolyte vessel.

 • Characteristic

  Applications with low conductivity media (<100µS/cm), extremely pasty or sticky media, depositing media or media containing strong electrode poisons.

 • Material

  Pressure hose: PC (Polycarbonate)
  O-Ring: EPDM
  Hose: Silicone or PE (Polyethylene)

 • Dimension

  Volume pressure vessel: ~150 ml
  Diameter pressure vessel: 80 mm

 • Process pressure

  8 bar at 20°C ambient temperature.

 • Connection

  Compressed air connection: ID6 / AD8
  Hose connection: ID6 / AD8

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn