Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Stamosens CSM750

Product picture of: Stamosens CSM750

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  UV photometric

 • Characteristic

  Transmitter for SAC - dissolved organic load

 • Size

  241 x 185 x 115 mm
  (9.39 x 7.21 x 4.48inch)

 • Design

  GRP

 • Process temperature

  5°C ... 60°C
  41°F... 140°F

 • Ambient temperature

  -20°C ... 60°C
  -4°F ...140°F

 • Application

  Water / Wastewater / Processwater

 • Power supply

  80 ... 230 V AC, 50/60 Hz or 24 V AC/DC

 • Output

  0/4 ... 20 mA
  Contacts: 2 limit contacts , 1 system alarm contact

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn