Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Stamosens CSS70

Product picture of: Stamosens CSS70

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  UV photometric

 • Characteristic

  Sensor for SAC, dissoveld organic load

 • Size

  l = 360 mm, Ø 127 mm
  l= 14.04 inch, Ø 4.95 inch

 • Design

  Sensor head Stainless steel 1.4571 (AISI 316 L)
  Sensor optical windows Quartz glass
  Sensor housing POM

 • Process temperature

  5°C ... 60°C
  41°F ... 140°F

 • Ambient temperature

  -20°C ... 60°C
  -4°F ... 140°F

 • Process pressure

  pressureless < 0,2 bar
  3psi

 • Sample flow rate

  in flow through armature min. 10 ml/min

 • Consistency of the sample

  depending upon type of probe clear water to ca.1,0 g/l TS, cloudywater to approx.. 4 g/l TS

 • Specials

  with an immersion assembly with pendulum frame directly installation in basins or with flowthrough armature behind sample preparation Stam°Clean

 • Application

  Water / Waste water / Process water

 • Measurement range

  0.3 ... 50 m-1 resp. 0.4 ... 60 mg/l COD traceable to KHP
  15 ... 700 m-1 resp. 20 ... 900 mg/l COD traceable to KHP

 • Consumables

  no chemicals necessary

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn