Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Turbimax CUS65

Product picture of: Turbimax CUS65

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Four beam alternating light

 • Application

  Optical turbidity measurement from condensate monitoring up to sludge treatment.

 • Characteristic

  Different measuring surfaces depending on the range and application.

 • Measurement range

  0-12g/l(ppm) Activated sludge, centrate
  0-40g/l(ppm) Return sludge
  0-50g/l(ppm) Primary sludge, digested sludge
  1-1000 FNU service water, condensate, boiler feedwater.
  10-150g/l(ppm) centrifuge inlet, press inlet.

 • Measuring principle

  Four beam pulsed light method for compensation of sensor soiling and wearing of optical components.

 • Design

  Sensor made of stainless steel without moving parts.

 • Material

  Sensor : stainless steel 1.4404
  Optical windows : CUS65-A,-C,-E : Epoxy resin
  CUS65-B, -D : POM
  O-rings : viton

 • Process temperature

  0°C ... 50°C / 32°F ... 122°F

 • Process pressure

  max. 6bar (87psi)

 • Ex certification

  No

 • Connection

  Fixed cable with SXP plug to the transmitter.

 • Ingres protection

  IP68 / NEMA6

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn