Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Turbimax CUS51D is a smart suspended solids sensor for unattended operation in water and wastewater.

Suspended solids sensor
Turbimax CUS51D

Memosens sensor for suspended solids and turbidity measurement in water, wastewater and utilities

CUS51D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  For formazin: 0 to 4000 FNU
  Display range up to 9999 FNU
  For sludge: 0 to 300 g/L
  The achievable measuring range depends very much on the media

 • Process temperature

  Process temperature:
  -5 to 50 °C (23 to 122 °F)
  Ambient temperature:
  -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

Phạm vi ứng dụng

Turbimax CUS51D is a smart sensor that allows unattended operation in a wide range of process conditions. Its unique design is extremely robust and it is also low-maintenance thanks to its self-cleaning functionality. Choose from different integrated analytical models to adapt the sensor to your specific application. With Memosens digital technology, the CUS51D combines maximum process and data integrity with simple operation. It resists corrosion and moisture and enables lab calibration.

Turbimax CUS51D measures suspended solids and turbidity in:

 • Wastewater treatment plants:
  - Solids content measurement in aeration, recirculation and sludge treatment
  - Flocculent dosing
  - Turbidity measurement in the outlet

 • Drinking and process water:
  - Solids content measurement in sludge treatment
  - Flocculent dosing

 • Utilities of all industries:
  - Solids content measurement in aeration, recirculation and sludge treatment
  - Flocculent dosing

Lợi ích

 • One sensor for all applications: The 'one for all' principle optimizes stockholding, speeds up project handling and simplifies life cycle management.

 • Optimum adaption to all measuring tasks:
  Sensor fits all measuring ranges thanks to numerous integrated analytical models.

 • Fast and easy commissioning: Sensor comes precalibrated and preconfigured ex factory.

 • Enables unattended plant operation: Intelligent design enables sophisticated self-cleaning capabilities and minimizes maintenance.

 • Perfect process adaption: Fast sensor positioning with holder and assembly system Flexdip CYA112 and CYH112.

Video

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn