Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Memobase CYZ41D

Product picture of: Memobase CYZ41D

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Glass electrode

 • Application

  Memobase software package offering central data and sensor management for Memosens systems

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Order code 51516983

   Commubox FXA291 (Hardware)

   Serial USB Computer Interface Technical Data: - USB Version1.1 or higher - Power supply via USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Ambient temperature: -20....+60oC - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Scope of deliovery: Commubox FXA 291 MS Windows USB driver Device is submitted for CSA/FM application. The device may not be modified and may be used with intrinsically safe circuits with corresponding characteristics only (see safety certificate).

  • Order code 71038228

   Memoclip label Memosens sensor

   for assignment of sensors to measuring loop. 100 sensor clips with printable labels

  • Order code 71038229

   Memoclip label memosens cable

   for assignment of Sensors to measuring loop. 50 cable labels with printable labels.

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn