Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Prosonic S FDU96

Product picture of: Prosonic S FDU96

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Ultrasonic

 • Characteristic / Application

  Separated version with field housing or top hat rail housing for control cabinet instrumentation, 300m in-between sensor and transmitter

 • Supply / Communication

  4-wire (HART , Profibus DP)

 • Accuracy

  +/- 2mm + 0.17% of measured distance

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 150 °C
  (-40 °F ... 302 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 150 °C
  (-40 °F ... 302 °F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  0.7 bar ... 3 bar abs
  (10 psi ... 44 spi)

 • Main wetted parts

  UP (unsaturated polyester)
  Silicon / Al PTFE coated

 • Process connection

  G / NPT 1"

 • Blocking distance

  1.6 m (5 ft)

 • Max. measurement distance

  70 m (230 ft)

 • Communication

  Transmitter:
  4 ... 20 mA HART
  Profibus DP

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

 • Options

  Second 4...20mA output

 • Components

  Transmitter:
  FMU90

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn