Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture of: FHX50

Remote Display FHX50

FHX50
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Usage: FMP50/FMP51/FMP52/
FMP54/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57,
FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/
FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.
Usage: Prowirl 200, Promass 200/TB2,
Promag 200, Prosonic Flow 200.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn