Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Remote Display FHX50

Usage: FMP50/FMP51/FMP52/
FMP54/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57,
FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/
FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.
Usage: Prowirl 200, Promass 200/TB2,
Promag 200, Prosonic Flow 200.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Order code 71206552

   Cable FHX50, 5m

   Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

  • Order code 71206554

   Cable FHX50, 10m

   Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

  • Order code 71206555

   Cable FHX50, 20m

   Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

  • Order code 71206556

   Cable FHX50, 30m

   Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

  • Order code 71248380

   Spare parts set - retrofit kit FHX50

   Consists of: transmitter board, ribbon cable, cable gland, M12 bushing, VA. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • Order code 71110282

   Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

   Material: 316L. O-ring NBR, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • Order code 71110292

   Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

   Material: plastics PBT-FR sight glas PC. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FHX50, FMP50/FMP51/FMP52/ FMP53/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/ FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • Order code 71296840

   M12-female plug connector, VA

   To connect FHX50. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Not for dust Ex. Usage: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • Order code 71495425

   M12-plug, VA, FHX50

   Usage: Remote display FHX50.

  • Order code XPD0024-

   Display module, SD02, push buttons

   For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

  • Order code XPD0025-

   Display module, SD03, Touch Control

   For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn