Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Transmitter FTC625

Product picture of: Transmitter FTC625

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Capacitive Solid

 • Characteristic / Application

  Transmitter with intrinsically safe signal
  Calibration using operating keys
  Permanent self monitoring, setting via push-buttons
  adjustable operating delay
  2-wire PFM
  RS232, RS485 interface
  Rail mounting: 45mm

 • Specialities

  Self-monitoring:
  High operational safety in connection with EC27
  Remote control via Fieldgate (Internet)
  May be operated using ToF Tool

 • Supply / Communication

  85V ... 253V AC
  20V ... 60V DC

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 50 °C Serial montage
  (-4 °F ... 122 °F)

 • Communication

  2 Relay
  RS485

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  WHG

 • Measuring principle

  Conductive

 • Characteristic / Application

  Transmitter with intrinsically safe signal
  Calibration using operating keys
  Permanent self monitoring, setting via push-buttons
  adjustable operating delay
  2-wire PFM
  RS232, RS485 interface
  Rail mounting: 45mm

 • Specialities

  Min / Max - changeover
  Self-monitoring:
  High operational safety in connection with EC27 / FTI51 / FTI52
  Remote control via Fieldgate (Internet)
  May be operated using ToF Tool

 • Supply / Communication

  85V ... 253V AC
  20V ... 60V DC

 • Ambient temperature

  Serial montage
  -20 °C ... 50 °C
  (-4 °F ... 122 °F)

 • Communication

  2 Relays
  RS485

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TISS
  WHG/ Overfill prevention

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn