Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Prosonic M OMU40

Measurement: Level, Ultrasonic,
contactless.
Application: liquids, solids.
Sensor: PVDF, seal: EPDM.
Measuring range: 5m/16ft (liquid),
2m/6ft (solid).
Blocking distance: 25cm/0.8ft.
Incl. Setup-/diagnostic software.
:: High availability:
Self cleaning effect of sensor membrane.
:: Application safety:
independent of dielectricity/density.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn