Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Liquiphant M OTL51

Product picture of: OTL51

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Measurement: point level,
Vibronic.
Extension tube.
Application: liquids.
Point level:
:: SIL2/3, IEC61508/IEC61511-1.
:: Millimeter precision switch point.
:: Application safety:
independent of liquid attribute,
independent of built up.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn