Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Soliphant T OTM20

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Point level switch, vibronic.
Rod probe.
Application: solids.
Sensor material 316L.
Grain size <=25mm.
Bulk density >=200g/l.
Sensor: 225mm/9inch.
Application: fine-grained bulk solids.
:: Independent of solids characteristic.
:: No maintenance needed.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn