Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Cerabar M PMP41

Product picture of: Cerabar M PMP41

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • 20
  • Nr 20 Order code 52027000

   Cover F15 316L, gasket

   Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

  • Nr 20 Order code 52027002

   Cover F15 316L, sight glass, gasket

   Sight glass: glass. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

  • Nr 20 Order code 52028207

   Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket

   Sight glass: Polycarbonate PC. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15 stainless steel, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53,PMC51, PMP51/PMP55, not for EEx ia (intrinsically safe).

  • Nr 20 Order code 52028267

   Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

   Sight glass glass. Cover claw. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: dust Ex version, housing F15 stainless steel, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53. PMC51, PMP51/PMP55.

  • Nr 20 Order code 52028268

   Cover F15 316L, claw, gasket

   Cover claw. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15 stainless steel, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

 • 21
 • 15
  • Nr 15 Order code 52013976

   Cable Cerabar M, 5m, press. compensation

   Mounting set for housing F15 316L and housing aluminium F18. version K1/K2. consists of: cable with atmosp. pressure compensation, cable thread M20, blind plug M12x5.5, O-rings.

 • 20
  • Nr 20 Order code 71072197

   Cover F18 (h=60), sight glass,Alu,gasket

   Material: aluminium. Sight glass: glass. O-ring EPDM. Usage: PMC51, PMP51/PMP55.

 • 21
 • 15
  • Nr 15 Order code 52002450

   Cable entry Pg13.5, gasket

   Consists of: adapter M20 > Pg13.5, 304. Gasket NBR. Blind plug Pg13.5. Usage: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H.

  • Nr 15 Order code 52002449

   Cable gland M20 PA, o-ring VMQ

   Consists of: cable gland M20, plastic. O-ring 18.72 x 2.62 VMQ. Usage: Housing F15, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • Nr 15 Order code 52002447

   Cable entry G1/2, gasket

   Consists of: adapter M20 > G1/2, 316L. Gasket NBR. Blind plug G1/2. Usage: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85.

  • Nr 15 Order code 52002448

   Cable entry NPT1/2, gasket

   Consists of: adapter M20 > NPT1/2, 316L. Gasket NBR. Plug NPT1/2. Usage: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85.

  • Order code 52006263

   Socket for plug 4p-125V, 4A-M12

   M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.

  • Order code 71040497

   Weather protection cover F13/F17/F18/F27

   Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52.

  • Order code 52002643

   Weld-in adapter G1/2, 316L

   Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy.

  • Order code 52010172

   Weld-in adapter G1/2, 316L, 3.1

   Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy.

  • Order code 52005082

   Weld-in dummy, adapter G1/2

   To avoid any deformation of the adapters 52002643 / 52010172 during welding.

 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn