Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Alphalog RSA10

Product picture of: Alphalog RSA10

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Strip Chart Recorder

 • Functions

  Universal compact recording with automatic wind up system for 58 m (190,29 ft)roll chart paper

 • Maximal input

  6 analoge (U, I, TC, RTD)
  4 digital (control and message)

 • Maximal output

  4 Relay

 • Interface

  RS 232

 • Storage/Recording

  Internal memory
  Roll paper

 • Display

  Alphanumeric LC-Display

 • Housing

  panel mounting
  desktop housing
  field housing

 • Power supply

  90...250 V AC
  24 V DC/AC

 • Certification

  GOST-R

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn