Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Oil-Water-Detector T4311

Product picture of: T4311

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Consists of: 316Ti float,
mounted probe,
PUR-Etiro-cable, length max 5m
and mounted electronic insert.
Thread G3/4, 316Ti.
Rod steel, PTFE fully insulated, L=
120mm.
Housing F6 Alu IP66, gland M20.
The combination with Nivotester FTCxxx
allows the detection of oil on water
in a separator.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn