Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Welding Socket TA115

Product picture of: TA115

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Weld-in socket for bar stock thermowell
according to DIN43772 form 4.
From round bar stock diam.50mm, L=50mm.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn