WELDING SOCKET TA115

Product picture of:  TA115

Weld-in socket for bar stock thermowell
according to DIN43772 form 4.
From round bar stock diam.50mm, L=50mm

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn