**Compression Fitting TA70

Product picture of: TA70

Product being phased out,
limited availability.
Conical sealing.
incl. weld in adapter.
Food + Pharma.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn