Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

U.S. Style Easytemp TSM470G

Product picture of: U.S. Style Easytemp TSM470G

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Resistance Temperature Detector

 • Characteristic / Application

  US style

  compact temperature probe

  threaded process connection

  transmitter included (fixed range)

 • Thermowell / protection tube

  without (not intended to use with thermowell)

 • Insert / probe

  mineral insulated (MI), flexible

 • Outer diameter protection tube / Insert

  1/4'' (6,35 mm)

 • Max. immersion length on request

  up to 762 mm (30,00'')

 • Material protection tube/ thermowell

  1.4401 (316)

 • Process connection

  male thread:

  G1/2"

  NPT1/2"

  compression fitting:

  NPT1/8"

  NPT1/4"

 • Tip shape

  straight

 • Operating temperature range

  PT 100:

  -40 °C ... 150 °C

  (-40 °F ... 302 °F)

 • Max. process pressure (static)

  at 20 °C: 100 bar

 • Accuracy

  class A acc. to IEC 60751

 • Response time

  63% rt = 8,0 s

 • Certification

  German Lloyd (GL) - marine approval

  UL 3111-1

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn