Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

U.S. Style Easytemp TSM470P

Product picture of: U.S. Style Easytemp TSM470P

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Resistance Temperature Detector

 • Characteristic / Application

  US style

  compact temperature probe

  hygienic design

  hygienic process connection

  transmitter included (fixed range)

 • Thermowell / protection tube

  without (not intended to use with thermowell)

 • Insert / probe

  mineral insulated (MI), flexible

 • Outer diameter protection tube / Insert

  5/32'' (3,97 mm)

 • Max. immersion length on request

  up to 762 mm (30,00'')

 • Material protection tube/ thermowell

  1.4435 (316L)

 • Process connection

  hygienic:

  clamp connections TRI-Clamp / Micro-Clamp

 • Tip shape

  straight

 • Surface roughness Ra

  0,5 μm (20 μin.)

 • Operating temperature range

  PT 100:

  -40 °C ... 150 °C

  (-40 °F ... 302 °F)

 • Max. process pressure (static)

  at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

 • Accuracy

  class A acc. to IEC 60751

 • Response time

  63% rt = 2 s

 • Certification

  3A

  ASME BPE 2003

  German Lloyd (GL) - marine approval

  UL 3111-1

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn