Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Pipe thermowell TW45

Product picture of: Pipe thermowell TW45

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Fabricated Thermowell

 • Characteristic / Application

  hygienic design (EHEDG, 3-A)

 • Head connection

  external thread:

  M24 x 1.5

  1/2" NPT

 • Maximum standard immersion length

  4.000 mm (157,48")

 • Max. immersion length on request

  10.000 mm (393,7")

 • Process connection

  to weld-in:

  hygienic, Tri-ISO clamp

  DIN 11851

  DIN 11864-1-A

  Varient

  SMS

  G1" Liquiphant M "Ingold"

 • Thermowell root diameter

  9 mm (0,35")

 • Medium contact material

  1.4435 (316L)

 • Wetted part finishing (Ra)

  < 0.4 µm (15.75 µin)

  < 0.8 µm (31.50 µin)

 • Tip shape

  straight

  reduced

  tapered

 • Temperature range

  -200...650 °C (-328...1.202 °F)

 • Max. process pressure (static)

  50 bar (725 psi)

 • Max. process pressure at 400 °C

  24 bar (348 psi)

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn