Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Cải tiến công nghệ đo mặt phân cách

Levelflex FMP55 đa thông số

Thiết bị đo mức Levelflex FMP55 cùng với công nghệ SensorFusion mang đến cho Khách Hàng sự kết hợp đầu tiên trên thế giới giữa nguyên lý đo bằng radar dẫn hướng và đo điện dung trong cùng một thiết bị. Thiết bị này đảm bảo thu thập được giá trị đo an toàn ngay cả trong các lớp nhũ tương và xuất các tín hiệu báo mức và mức mặt phân cách cùng lúc. Điều này giúp cho Levelflex FMP55 đa thông số trở thành tiêu chuẩn mới trong đo mức của mặt phân cách.

Lợi ích

  • Levelflex FMP55 được thiết kế đặc biệt để đo mức của mặt phân cách sử dụng trong ngành dầu khí, hóa chất và năng lượng. Chất lượng sản phẩm đồng nhất, an toàn nhà máy và hiệu quả kinh tế là những yếu tố quan trọng đối với mọi điểm đo.

Đối với những quy trình có nhiều mặt phân cách thì việc đo lường chính xác mang tính quyết định đối với việc kiểm soát an toàn. Tính khả dụng của các điểm đo và an toàn quy trình là vô cùng quan trọng trong việc vận hành nhà máy. Dẫn đầu thị trường thế giới về công nghệ đo radar dẫn hướng, Endress+Hauser đảm bảo cho Khách Hàng tính an toàn, chính xác và hiệu quả trong thiết kế kỹ thuật, mua hàng, vận hành thử - trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn