The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Oil leak detector
Transmitter NRR261

Oil leak detection system provides excellent leak detection of petrochemicals, vegetable oils, etc.

  • Oil leak detector - Transmitter NRR261 ©Endress+Hauser

Outdoor installed transmitter to output relay contact to receive the detection signal from the NAR300 float sensor.

Lợi ích

  • Outdoor installed transmitter to output relay contact to receive the detection signal from the NAR300 float sensor.

  • Exd [ia] certified transmitter

  • Delay trimmer prevents false alarm and relieves operators from disturbance

  • No moving parts, long-life

Phạm vi ứng dụng

Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Tin tức

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn