Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Micropilot NMR84 - Radar

Radar measurement
Micropilot NMR84

For high accurate non-contact level measurement in stilling well applications in custody transfer

NMR84
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Accuracy

  up to 0.5 mm

 • Process temperature

  -40°C…150°C
  (-40°F...302°F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Vacuum ... 25 bar abs

 • Max. measurement distance

  40 m (131 ft)
  For calibration to regulatory standards:
  30 m (98 ft)

 • Main wetted parts

  316L, PTFE

Phạm vi ứng dụng

Micropilot NMR84 is used for custody transfer and inventory control applications with NMi- and PTB-approvals. It meets the relevant requirements according to OIML R85 and API 3.1B. The NMR84 free space radar with drip-off planar antenna is specifically suited for stilling well applications. The superior drip-off antenna design with proven track record eliminates problems caused by condensation.

With planar antenna particularly suited for stilling well applications.

 • Process connections: Flanges

 • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)

 • Pressure: Vacuum to +25bar (Vacuum to +362psi)

 • Maximum measuring range: 40m (131ft)

 • Accuracy: ±0.5mm (±0.02")

 • Transmitting frequency: 6GHz

 • International explosion protection and custody transfer certificates, overfill prevention WHG, SIL

Lợi ích

 • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy) for high level of safety

 • Maximum reliability through accuracy up to ±0.5mm (±0.02")

 • Developed according to international metrology recommendations such as OIML R85 and API MPMS

 • Local and country-specific certifications like NMi or PTB for custody transfer applications

 • Simplified installation and trouble-free operations due to easy connection to major DCS systems via open protocols

 • Unique drip-off antenna design eliminates measurement error due to condensation build-up

Video

Lựa chọn Xpert

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products