Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Micropilot M FMR231

Radar measurement - Micropilot FMR231 ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Level radar

  • Characteristic / Application

    Characteristic / Application

  • Supply / Communication

    2-wire (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)

  • Frequency

    C-band (~6 GHz)

  • Accuracy

    +/- 10 mm

  • Ambient temperature

    -40 °C...+80 °C

    (-40 °F...+176 °F)

  • Process temperature

    -40 °C...+150 °C

    (-40 °F...+302 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum...40 bar

    (Vacuum...580 psi)

  • Main wetted parts

    PTFE, PPS + 316L

  • Process connection

    Thread:

    NPT 1 1/2, R 1 1/2

    Flange:

    DN50...DN150,

    ASME 2"...6",

    JIS 10K

  • Process connection hygienic

    Tri-Clamp ISO2852

    DIN11864-1

    DIN11851

  • Application

    Application

  • Max. measurement distance

    Max. measurement distance

  • https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/technicalinfo/Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Communication

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificates / Approvals

    ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI

    Overfill prevention WHG

    SIL

    EN10204-3.1

    Marine GL/ABS/NK

  • Application limits

    Application limits

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52006628

      Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

      4-pin metall plug for installation in the device, providing connection to a T-Box (WDM) or cable socket (WDM). Cable length: 150mm. Not suitable for PROMAG and PROMAG.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52019062

      Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

      Hood terminal compartment. Usage: separate display, Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

  • 12
    • Nr 12 Order code 535720-9020

      Set of screws housing F12/T12/F23

      Consists of: 1x stop screw M5x10. 1x retaining screw M8x10. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 65
    • Nr 65 Order code 535720-9010

      Sealing kit FMR2xx

      Consists of: 2x gasket Pg13.5 FA. 2x O-ring 17.0x2.0 EPDM. 1x O-ring 49.21x3.53 EPDM. 2x O-ring 17.12x2.62 FKM. 1x O-ring 113.9x3.53 EPDM. 1x O-ring 72.0x3.0 EPDM. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250.

  • 20
    • Nr 20 Order code 517391-0011

      Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 25
    • Nr 25 Order code 518710-0020

      Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231,FMR240/FMR244/ FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/ FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42.

  • 20
  • 11
    • Nr 11 Order code 52005643

      Hood housing T12

      Cable compartment, electronics side. Usage: Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 11 Order code 52006026

      Cover terminal compartment F12/F23

      Hood terminal compartment. Usage: Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52006197

      Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

      Cable connection. Usage: housing F12/F23, Micropilot M, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52012156

      Terminal module 4-pole, PA, FF

      PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Usage: Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 35 Order code 52013302

      Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12

      Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 52013303

      Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12

      2-wire, PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus. Ex d limiter. Usage: housing T12, Levelflex M, Micropilot M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52014817

      Terminal mod4-pole,HART,ferrit,F12/F23

      GL/ABS marine certificate. Usage: Micropilot M, Levelflex M.

    • Nr 35 Order code 52014818

      Terminal mod.4-p.,PA/FF,ferrit,F12/F23

      GL/ABS marine certificate. Usage: Micropilot M, Levelflex M.

    • Nr 35 Order code 52018949

      Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

      4-pole, 2-wire. OVP = overvoltage protection. Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 52018950

      Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

      2-pole, 2-wire. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. OVP = overvoltage protection. Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

  • 31
  • 30
    • Nr 30 Order code 71023757

      Electronics FMR23x/FMR24x,Ex,HART,v4.0

      Version 4.0. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245.

    • Nr 30 Order code 71023758

      Electronics FMR23x/FMR24x, Ex,PA,v4.0

      PROFIBUS PA, version 4.0. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245.

    • Nr 30 Order code 71023759

      Electronics FMR23x/FMR24x, Ex,FF,v4.0

      FOUNDATION Fieldbus, version 4.0. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245 with HF module, version uP III.2.

  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      Display VU331, version 2

      Alphanumeric display, 4-line. Usage: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

    • Order code FHX40-

      Display FHX40

      Remote display + local operation. 4-line LC-display. :: Menu driven plain text operation. :: Easy setup. :: User language selectable. :: Envelope curve display on site. Usage: FMG60, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 55
  • 50
    • Order code 52016334

      Cable FHX40, 20m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71020502

      Cable FHX40, 5m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71020503

      Cable FHX40, 10m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71020504

      Cable FHX40, 30m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 52018204

      Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40

      Modification to remote display. Housing F12, 2-wire electronics. Non-hazardous area only. Please order FHX40 separately. Usage: Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Order code 52013874

      Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

      Usage: FHX40.

    • Order code 543199-0001

      Protective cover for housing T12/F12, SS

      Usage: Micropilot M, Micropilot S, Prosonic M, Levelflex M. Material: 316Ti.

    • Order code 52004074

      Adapter HF-test cable 6GHz

      Connection to 6GHz HF module. Dummy antenna. Usage: FMR230/FMR231.

    • Order code 52007646

      Tool for unplugging the antenna cable

      Usage: Micropilot M/Micropilot S.

    • Order code 52028063

      HF-test cable 6GHz + resistor

      Coax cable. Termination resistor / connection piece. Usage: FMR530/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

    • Order code 71000221

      Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      Connection service tool RS232(52013675)/ ToF adapter FXA291 (71007843). Usage: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71006590

      HF-test cable 6GHz

      Coax cable. Usage: FMR230/FMR231, FMR530/FMR531/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code 71067434

      Modification name plate, non Ex

      Blank. To fill in the new order code when a non Ex instrument has been modified. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250,FMR530/FMR532,FTL50/FTL50H/FTL51/ FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/ FTL85, NMR81, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55.

    • Order code
    • Order code
  • Sản phẩm cũ

  • Sản phẩm mới

    • Sản phẩm đơn giản

    • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm tiêu chuẩn

    • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm cao cấp

    • Chức năng cao và tiện lợi

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm chuyên dụng

    • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    Có thể thay đổi

    Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Fundamental

    Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Lean

    Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Extended

    Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Xpert

    Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản

    Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn