The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Radiometric measurement
Gamma Modulator FHG65

Effective suppression of background radiation and extraneous radiation at the Gammapilot FMG60

 • Gamma Modulator FHG65 ©Endress+Hauser
 • Gamma Modulator FHG65 ©Endress+Hauser
 • Radiometric measuring principle

 • Animation Gamma Modulator

 • Animation source containers

 • Gamma Modulator FHG65 application ©Endress+Hauser

The Gamma Modulator FHG65 is made for effective suppression of background and extraneous radiation (e. g. from non-destructive materials testing). The Gammapilot FMG60 can separate useful signals from interference radiation by its modulated radiation. This enables continuing measurements which increase plant availability and reliability.

Lợi ích

 • Unhindered measurement with Gammapilot FMG60 in the event of interference radiation from non-destructive material testing up to 50μSv/h or fluctuating background radiation

 • Highest system safety thanks to safe measuring signals

 • Continuing measurements which increase plant availability and reliability

 • Cost efficient system without maintenance requirements

 • Easy installation in conjunction with FQG61/62 source containers

 • Easy integration into existing systems and fast operation

Phạm vi ứng dụng

Improving the measurement results of radioactive measurement through the effective suppression of background radiation and extraneous radiation (e.g. from non-destructive material testing) at the Gammapilot FMG60.

 • Temperature: No limitation (non-invasive, extraneous)

 • Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Complete your measuring point with...

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn