Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Source Container FQG62 - Radiometric measurement

Radiometric
Level/density measurement
Source Container FQG62

Radiation source container with source holder for manual or pneumatic switch-on/switch-off

FQG62
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

Phạm vi ứng dụng

The FQG62 source container is designed to hold the radioactive source during radiometric point level detection, continuous level and density measurement. The radiation is emitted almost unattenuated in one direction only, and is damped in all other directions. This guarantees highest safety for the personnel and a reliable measurement.

Designed to hold the radioactive source during radiometric point level detection, continuous level measurement and density measurement. Radiation is emitted almost unattenuated in one direction only, and is damped in all other directions.

 • Activity: 137Cs to 185.0GBq (5000mCi), 60Co to 3.7GBq (100mCi)

 • Temperature: No limitation (non-invasive, extraneous)

 • Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)

Lợi ích

 • High safety level thanks to highest classification for the source supplied (DIN 25426/ISO 2919, typically classification C66646) and safe and easy source replacement

 • Reliable measurement due to lightweight container and almost spherical design which provides optimized screening

 • Compact, easy-to-mount device with the possibility of various angles of emission for optimum adaptation to the application

 • Manual or pneumatic switching on/off and padlock, cylinder lock or locking bolt for fixing the switching position

 • Switch status easily identified

Video

Lựa chọn Xpert

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ