The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Radiometric level and
density measurement
Gamma Source FSG60

Gamma radiation source (137Cs) for radiometric level, point level, density and interface measurement

  • Gamma Source FSG60 ©Endress+Hauser
  • Gamma Source FSG60 ©Endress+Hauser

The Gamma Source FSG60 has a very long lifetime thanks to its long half-life time. Common used standard isotope in the industrial process measurement.

Lợi ích

  • Specially constructed source capsule conforms to strictest safety requirements:
    Typically class C66646 to ISO 2919

  • Point source in special source container ensures simple handling and easy installation

  • Choice of activity ensures optimized dosage for your application

  • High cost-effectiveness due to long half-life time

Phạm vi ứng dụng

Radioactive isotopes are used as gamma radiation sources for continuous level, density and interface measurement as well as for point level detection. The radioactive source is mounted in a special source container which affords the necessary protection while providing a defined, practically unattenuated, narrow beam in one direction only.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Complete your measuring point with...

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn