Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Source Container FQG63 - Radiometric measurement

Radiometric
Interface measurement
Source Container FQG63

Lightweight radiation source container with flexible extension element

FQG63
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Process temperature

  max. 400°C (752°F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Any (diptube)

 • Main wetted parts

  Non-contact

Phạm vi ứng dụng

The FQG63 source container is designed to hold the radioactive source during radiometric level, density and interface measurement. The radiation is damped in all directions as long as the source container is switched off. This guarantees highest safety for the personnel and a reliable measurement. If the source is switched on and lowered down into the process tank, it emits the radiation into all directions.

Designed to hold the radioactive source during density and interface measurement.

 • Off-position: Radioactive source located in the source container and screens off radiation

 • On-position: Radioactive source with the flexible extension located in the protection pipe inside the process vessel

 • Activity: 137Cs to 185.0GBq (5000mCi), 60Co to 3.7GBq (100mCi)

 • Temperature: -52 to +400°C (-62 to +752°F)

 • Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)

Lợi ích

 • Highest safety classification for the source supplied (DIN 25426/ISO 2919, typical classification C66646)

 • Reliable measurement due to lightweight container and almost spherical design which provides optimized screening

 • Flexible installation length up to 30m (98ft)

 • Manually operated and padlock, cylinder lock or locking bolt for fixing the switching position

 • Switch status easily identified

 • Compact device that is easy to mount; adapter and centering flange for existing vessel flanges

Video

Lựa chọn Xpert

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn