Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Gamma Synchronizer FHG66 - Radiometric measurement

Radiometric measurement
Synchronizer FHG66

Synchronization of an unlimited number of Gamma Modulators FHG65 for unhindered measurement

FHG66
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Phạm vi ứng dụng

The Gamma Synchronizer FHG66 is made for synchronization of an unlimited number of Gamma Modulators FHG65 for unhindered measurement with Gammapilot FMG60. The Gamma Modulator FHG65 is made for effective suppression of background and extraneous radiation (e. g. from non-destructive materials testing). The FHG66 observes the correct operation of just one single modulator.

 • Synchronization of an unlimited number of Gamma Modulators FHG65

 • Observation of single modulators

Lợi ích

 • Unhindered measurement with Gammapilot FMG60 in the event of interference radiation from non-destructive material testing up to 50μSv/h or fluctuating background radiation

 • Highest system safety thanks to safe measuring signals

 • Continuing measurements which increase plant availability and reliability

 • Cost efficient system without maintenance requirements

 • Easy installation in conjunction with FQG61/62 source containers

 • Easy integration into existing systems and fast operation

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi