Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Nivotester FTL375P

Nivotester FTL375P - Vibronic point level detection ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Vibration Solids

 • Characteristic / Application

  Level isolating switching amplifier
  unction is monitored
  9" circuit board

 • Supply / Communication

  PFM
  Relay

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 70 °C
  (-4 °F ... 158 °F)

 • Communication

  Up to 3 relays and 3 transistor outputs

 • Certificates / Approvals

  ATEX, TIIS

 • Safety approvals

  Overfill prevention WHG

  SIL

 • Measuring principle

  Vibration Liquids

 • Characteristic / Application

  Level isolating switching amplifier
  Function is monitored
  SIL2/3 according to IEC61508/61511 (FDIS)
  19" circuit board
  Up to 3 measuring devices possible

 • Supply / Communication

  PFM
  Relay

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 70 °C
  (-4 °F ... 158 °F)

 • Communication

  Up to 3 relays and 3 transistor outputs

 • Certificates / Approvals

  ATEX, TIIS

 • Safety approvals

  Overfill prevention WHG

  SIL

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn