Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline System CA80CR - Colorimetric analyzer for chromate monitoring in industrial wastewater

Chromate analyzer
Liquiline System CA80CR

Colorimetric system for the monitoring of industrial wastewater and optimization of process control

CA80CR
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  0,03 to 2.5 mg/l Cr(VI)
  0.2 to 5.0 mg/l Cr(VI)
  0.2 to 5.0 mg/l with dilution function to maximum 10 to 250 mg/l Cr(VI)

 • Process temperature

  4 to 40 °C (39 to 104 °F)

 • Process pressure

  At atmospheric pressure, < 0.2 bar absolute

Phạm vi ứng dụng

Liquiline System CA80CR offers highly accurate online measurement for optimized chromate removal in industrial wastewater. It supports you in achieving environmentally compliant electroplating and tanning processes. Like all Liquiline System analyzers, CA80CR enables plug & play of up to four Memosens sensors - minimizing the installation effort. Automatic calibration and cleaning plus advanced diagnostics with remote access ensure consistent process safety.

Liquiline System CA80CR supports you in improving the environmental performance of your processes by:

 • Monitoring and optimizing the cleaning capacity of industrial wastewater treatment plants.

 • Effluent monitoring in tanneries and electroplating plants.

 • Monitoring of membrane filtration.

 • Limit monitoring in drinking water applications.

Lợi ích

 • Standardized colorimetric measuring principle - diphenyle carbazide method - guarantees compliance with discharge regulations.

 • Reduced operating costs through automatic calibration and cleaning and low reagent consumption.

 • Simple maintenance: no tools required.

 • Advanced diagnostics with remote access for increased process safety.

 • Fast commissioning and plug & play thanks to Memosens technology and user-friendly operation.

 • Easy upgrade of functionality - even to a complete measuring station - simply by adding modules and connecting Memosens sensors. Reduces installation effort.

Video

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ