The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Analog ORP sensor
Orbipore CPS92

Glass electrode for highly turbid media in chemical processes, paper or paint production

 • ©Endress+Hauser
 • The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

Orbipore CPS92 is the analog specialist for ORP measurement in heavily soiled or fibrous media, suspensions, emulsions or precipitation reactions. The open aperture prevents blocking and guarantees you the most reliable measurement under extreme process conditions.

Lợi ích

 • Open aperture for application in heavily soiled media

 • Low maintenance and long service life due to stabilized gel filling

 • Platinum element for reducing media

 • Insensitive to pressure and temperature variation

Phạm vi ứng dụng

 • Chemical processes

 • Pulp and paper industry

 • Heavily soiled media:
  - Solids
  - Emulsions
  - Dispersions
  - Precipitation

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn