Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CCS50: Analog chlorine dioxide sensor

Analog chlorine dioxide sensor CCS50

Sensor for water, process water and utilities in all industries

CCS50
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
  Standard: 0 to 20 mg/l ClO2

 • Process temperature

  0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing

 • Process pressure

  Max.1 bar (max. 14.5 psi)

 • Measuring method

  Closed, membrane covered measuring cell
  Reduction of chlordioxide at the cathode

Phạm vi ứng dụng

CCS50 is a robust, low-maintenance sensor for chlorine dioxide measurement. It provides stable and fast measured values in water, process water and utilities. The sensor ensures efficient disinfection even at minimum water volumes and helps to achieve highest water quality and safety, to avoid overdosing of chlorine dioxide or to ensure the absence of ClO2 in beverage plants and reverse osmosis. CCS50 ensures continuity for the installed base of analog chlorine dioxide measuring points.

CCS50 is an analog chlorine dioxide sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:

 • Drinking water - to ensure sufficient disinfection

 • Cooling systems or towers - to avoid pathogen growth

 • Process water - for hygienic and safe packaging and bottling of products

 • Beverage plants - to secure the absence of chlorine dioxide

Lợi ích

 • Fast response time (t90 < 15 s) provides an accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient process control.

 • Increased process safety: precise and long-term stable measurement ensures consistent process monitoring and allows for individually adapted disinfectant dosing.

 • Flexible installation: sensor can be installed in the CCA151 and CCA250 flow assemblies or in immersion assemblies. Measurement virtually flow independent at flow velocities above 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) or above 15 cm/s (immersion).

 • The low-maintenance, amperometric sensor reduces the cost of ownership of the measuring point, particularly compared to colorimetric measuring systems.

 • Connection to the Liquisys chlorine transmitter ensures continuity for the installed base of analog chlorine dioxide measuring points.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn