Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens CCS50D: Digital chlorine dioxide sensor

Digital chlorine dioxide sensor Memosens CCS50D

Memosens sensor for water, process water and utilities in all industries

CCS50D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
  Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
  High: 0 to 200 mg/l ClO2

 • Process temperature

  0 to 55 °C , non-freezing
  (32 to 130 °F)

 • Process pressure

  Max. 2 bar abs
  (Max. 29 psi abs)

Phạm vi ứng dụng

Memosens CCS50D is a robust, low maintenance sensor for chlorine dioxide measurement. It provides stable and fast measured values in drinking water, process water and utilities. The sensor can be used to ensure efficient disinfection for highest water quality and safety, to avoid overdosing of chlorine dioxide or to ensure the absence of ClO2 in beverage plants and reverse osmosis. Thanks to Memosens digital technology, CCS50D combines maximum process and data integrity with simple operation.

Memosens CCS50D is a chlorine dioxide sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:

 • Drinking water to ensure sufficient disinfection

 • Cooling systems or towers to avoid pathogen growth

 • Process water - for hygienic and safe packaging and bottling of products

 • Beverage plants to secure the absence of chlorine dioxide

Lợi ích

 • The right sensor version for every application: From trace measurement up to chlorine dioxide concentrations of 200 mg/l.

 • Fast response time provides accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient process control.

 • Increased process safety: precise and long-term stable measurement ensures consistent process monitoring and allows for lowest disinfectant concentration.

 • Flexible installation: sensor can be installed in the CCA151 and CCA250 flow assemblies or in immersion assemblies. Measurement virtually flow independent at flow velocities above 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) or above 15 cm/s (immersion).

 • More process up-time thanks to fast sensor exchange: precalibrate the sensor in your lab and then swap it into your process with plug & play.

 • Connection to the Liquiline multiparameter transmitter allows easy combination with other relevant parameters of liquid analysis.

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn