Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Stamolys CA71COD

The CA71COD analyzer determines the chemical oxygen demand (COD) using the dichromate method. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Colorimetric

 • Characteristic

  Analyzer for the chemical oxygen demand
  Dichromat method

 • Size

  648 x 436 x 250 mm
  25.27 x 17.00 x 9.75 inch

 • Design

  GRP

 • Process temperature

  5°C ... 40°C
  40 ... 100°F

 • Ambient temperature

  10°C ... 35°C
  50 ... 95°F

 • Process pressure

  pressureless

 • Sample flow rate

  min. 5ml/min

 • Consistency of the sample

  watery and homogenized

 • Specials

  Chloride removal without Hg
  variable decomposion times

 • Application

  Wastewater / Processwater

 • Power supply

  230 V AC, 50 Hz
  230V AC 60 Hz

 • Output

  0/4 ... 20 mA
  Contacts: 2 limit contacts (per channel), 1 system alarm contact

 • Measurement range

  0 ... 200 mg/l O2
  50 ... 5000 mg/l O2

 • Consumables

  Chemicals necessary

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn