The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Analog conductivity sensor
Condumax CLS21

Conductive conductivity sensor for medium to high measuring ranges

 • Analog conductivity sensor
Condumax CLS21 ©Endress+Hauser
 • The conductivity of a liquid can be measured using the conductive or toroidal measuring principles. This video shows what it is about and how these measuring principles work.

Condumax CLS21 is a robust conductivity sensor for all process and environmental applications. It provides you with precise and reliable measuring values for an optimum process and product quality monitoring. Better still, the sensor features high chemical, thermal and mechanical stability and high durability.

Lợi ích

 • Reliable and accurate measuring values at medium to high conductivities

 • Robust design for long durability and low maintenance

 • High chemical, thermal and mechanical stability

 • Quality certificate stating the individual cell constant

Phạm vi ứng dụng

Condumax CLS21 measures conductivity in all process and environmental applications, such as:

 • Potable water treatment

 • Desalination plants

 • Industrial water treatment

 • River/lake monitoring

 • Phase separation in medium conductivities (e.g. milk/water)

With its international explosion protection approvals, such as ATEX and FM, the sensor is suitable for hazardous area use.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: CLS20

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn