The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Digital service and qualification tool
Memocheck Sim CYP03D

All-round checker for Memosens measuring points in all industries

  • Digital service and qualification tool
Memocheck Sim CYP03D
©Endress+Hauser
  • Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Memocheck Sim CYP03D is the flexible service and qualification tool for all applications. It simulates definable values and supports you in installation, commissioning or troubleshooting. Memocheck Sim is connected instead of the sensor and checks the complete measuring chain from cable coupling to the process control system, proving that measured value transmission is error free. With the optional quality certificate, you can use Memocheck Sim for full measuring point qualification.

Lợi ích

  • Fast and reliable functions checks: Freely definable measured values or value ramps offer full flexibility during installation, commissioning, troubleshooting or plant qualification.

  • Suitable for controlled environments: Quality certificate and traceable calibration certificate are available on request.

  • Safety for your measuring chain: Checks signal transmission from cable coupling to the process control system.

  • All parameters in one tool: pH, ORP, conductivity, dissolved oxygen, chlorine, turbidity, nitrate, SAC.

  • Approved for hazardous area use.

Phạm vi ứng dụng

Memocheck Sim allows flexible and reliable checks and qualification of measuring systems during:

  • Plant qualification

  • Installation and commissioning

  • Troubleshooting

The all-round tool is suitable for all industries.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: Memocheck Plus CYP01D

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn