Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memocheck Sim CYP03D is the flexible service and qualification tool for all applications.

Digital service and qualification tool
Memocheck Sim CYP03D

All-round checker for Memosens measuring points in all industries

CYP03D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Phạm vi ứng dụng

Memocheck Sim CYP03D is the flexible service and qualification tool for all applications. It simulates definable values and supports you in installation, commissioning or troubleshooting. Memocheck Sim is connected instead of the sensor and checks the complete measuring chain from cable coupling to the process control system, proving that measured value transmission is error free. With the optional quality certificate, you can use Memocheck Sim for full measuring point qualification.

Memocheck Sim allows flexible and reliable checks and qualification of measuring systems during:

 • Plant qualification

 • Installation and commissioning

 • Troubleshooting

The all-round tool is suitable for all industries.

Lợi ích

 • Fast and reliable functions checks: Freely definable measured values or value ramps offer full flexibility during installation, commissioning, troubleshooting or plant qualification.

 • Suitable for controlled environments: Quality certificate and traceable calibration certificate are available on request.

 • Safety for your measuring chain: Checks signal transmission from cable coupling to the process control system.

 • All parameters in one tool: pH, ORP, conductivity, dissolved oxygen, chlorine, turbidity, nitrate, SAC.

 • Approved for hazardous area use.

Video

Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn