Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Digital service tool
Memocheck CYP02E

Digital service tool for non-hazardous areas ©Endress+Hauser

Memocheck CYP02E is available for non-hazardous...

Digital service tool for hazardous areas ©Endress+Hauser

... and hazardous applications.

Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Measured value simulator for Memosens measuring points

Memocheck CYP02E is a service tool for fast and easy on-site checks of your measuring systems. The double plug-in head simulates two pre-defined sensor statuses. Memocheck is connected instead of the sensor and checks the complete measuring chain from cable coupling to the process control system. You can be sure that the measured values are transmitted error free.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • Fast and easy on-site checks: Twin plug-in head simulates two different sensor statuses to verify correct installation or commissioning of the measuring point.

  • Safety for your measuring chain: Checks signal transmission from cable coupling to the process...

 • Phạm vi ứng dụng

  Memocheck simulates measured values for pH and a second parameter such as pH, ORP, dissolved oxygen, conductivity or chlorine. It allows easy and reliable checks of Memosens measuring systems during:

  • Installation

  • Commissioning

  • Troubleshooting

  Memocheck...

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

 • Measuring principle

  Free chlorine

 • Application

  Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn