Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Panel bundle for monitoring all critical analytical parameters in drinking water

Multiparameter drinking water panel

Ready-to-use panel bundle for measurement of the most important drinking water parameters pH, conductivity, turbidity and free chlorine

71546524
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Giá sau khi cấu hình trong giỏ hàng

tổng quan về các lợi ích

 • The panel offers the complete solution for reliable and accurate monitoring of drinking water treatment and distribution. It comprises sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine as well as the transmitter and assembly. The clever design of the assembly ensures smooth measurements of all 4 parameters with as little water consumption as possible. The panel is equipped with standardized fittings and process connections simplyfying process integration.

 • Easy planning

  The bundle comprises all necessary components for comprehensive monitoring your drinking water. You can be sure to select the right measuring technology for your plant.

 • Fast commissioning

  The Memosens sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine are factory-calibrated. Simply connect them to the Liquiline transmitter via true plug and play and start measuring.

 • Reliable measurement at low water consumption

  The design of the integrated assembly minimizes the amount of water consumed while the intergrated flow monitoring ensures that your measurement is always operational.

 • Perfectly suited to all disinfection steps

  With the Memosens CCS51D free chlorine sensor included, the bundle is perfectly suited to all water treatment steps that involve disinfection such as pretreatment, conditioning and disinfection or distribution.

Chi tiết về Gói

Details of multiparameter panel for drinking water

Bộ phận và Cấu hình trước

 • Bản sửa lỗi

  Để đảm bảo tính tương thích của các bộ phận với nhau, chúng tôi đã đưa ra các bản sửa lỗi cụ thể. Tham số mở cho phép bạn tự do định cấu hình cá nhân.

  Các bộ phận có thể được định cấu hình bên trong gói trong giỏ hàng
 • Bộ phận
  Endress+Hauser
  1

  Technical Special Product Analysis CSOL

  Bản sửa lỗi:
  CSOL-PA2WP1
  >>Parameter, Transmitter:
  SK
  Chlorine/Chlorine dioxide
  >Bundle specification:
  TD
  Bundle 14 CDP20 multi-parameter, chlorine Panel
  Description:
  P
  Panel
  Application:
  A2
  Drinking water
  Modification:
  WP1
  Wetted parts (plastic)
 • Liquiline CM444 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
  2

  4-channel transmitter
  Liquiline CM444

  Bản sửa lỗi:
  CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
  Approval:
  AA
  Non-hazardous area
  Sensor Input:
  M4
  4x digital sensor
  Additional Features:
  FG
  2x digital input, 2x digital output
 • CUS52D is a smart inline/immersion turbidity sensor for all water production measuring points.
  3

  Turbidity sensor
  Turbimax CUS52D

  Bản sửa lỗi:
  CUS52D-AA1BA2
  Approval:
  AA
  Non-hazardous area
  Measuring Method:
  1
  ISO 7027, IR
  Process Connection:
  B
  Clamp 2"
  Adaption Cable:
  A
  Fixed cable, crimp sleeves
  Cable Length:
  2
  3m
 • Memosens CPS11E - Digital pH sensor for standard applications with stable process conditions
  4

  Digital pH sensor
  Memosens CPS11E

  Bản sửa lỗi:
  CPS11E-AA7A _ 2
  Approval:
  AA
  Non-hazardous area
  Electrode Type:
  7
  Basic version, zero point pH 7,0, temperature sensor NTC 30k
  Application Range:
  A
  1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
  Shaft Length:
  2
  120mm
 • Memosens CLS82E - Hygienic 4-electrode conductivity sensor for life sciences, food & beverage
  5

  Digital 4-electrode conductivity sensor
  Memosens CLS82E

  Bản sửa lỗi:
  CLS82E-AAPG30
  Approval:
  AA
  Non-hazardous area
  Process Connection:
  PG
  PG 13,5 120mm
  Material:
  30
  Sensor ceramic + 1.4435, electrodes platinum
 • Digital disinfection sensor for free chlorine
Memosens CCS51E
  6

  Digital free chlorine sensor
  Memosens CCS51E

  Bản sửa lỗi:
  CCS51E-AA11 _ NB
  Approval:
  AA
  Non-hazardous area
  Application:
  11
  Process water, drinking water
  Adapter Mounted:
  NB
  CCA151
 • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
  7

  Digital measuring cable
  CYK10

  Bản sửa lỗi:
  CYK10-A011
  Approval:
  A
  Non-hazardous area
  Cable Length:
  01
  1,5m
  Cable Connection:
  1
  Wire terminals
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi