Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51D

Memosens CCS51D: Digital free chlorine sensor ©Endress+Hauser
Memosens CCS51D digital free chlorine sensor installed in CCA250 flow assembly with pH sensor ©Endress+Hauser
Memosens CCS51D free chlorine sensor with adapter for installation in CCA250 flow assembly ©Endress+Hauser

Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Memosens sensor for drinking water, pool and process water as well as utilities in all industries

Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance sensor for free chlorine. It provides high-precision measurement with long-term stability in drinking water, pool and process water and ensures consistent disinfection monitoring even at low water volumes. The free chlorine sensor features extremely fast response times guaranteeing efficient process control and safe processes. Thanks to Memosens digital technology, CCS51D combines maximum process and data integrity with simple operation.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

 • Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Measurement range

   Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
   Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
   High: 0 to 200 mg/l HOCl

  • Process temperature

   0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing

  • Process pressure

   Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

  • Measuring method

   Closed, membrane covered measuring cell
   Reduction of free chlorine at the cathode

please wait Loading alternative products

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • The right sensor version for every application: From trace measurement up to free chlorine concentrations of 200 mg/l.

  • Fast response time (t90 < 25 s) provides an accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient...

 • Phạm vi ứng dụng

  Memosens CCS51D is a free chlorine sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:

  • Drinking water - to ensure reliable disinfection

  • Food - to guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling

  • Utilities - to detect...

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Free chlorine

 • Application

  Ensuring reliable disinfection in drinking water
  Process water
  Dosing disinfectant efficiently in pool water
  Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
  Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling

 • Characteristic

  Amperometric measurement of dissolved free chlorine

 • Measurement range

  Trace: 0 to 5 mg/l HOCl

  Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
  High: 0 to 200 mg/l HOCl

 • Measuring method

  Closed, membrane covered measuring cell
  Reduction of free chlorine at the cathode

 • Design

  Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

 • Material

  Sensor shaft: POM

  Membrane: PVDF

  Membrane cap: PVDF

  Sealing ring: FKM

 • Dimension

  Diameter: 25 mm (0.98 inch)

  Length: 161 mm (6.34 inch)

 • Process temperature

  0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing

 • Process pressure

  Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

 • Temperature sensor

  10k NTC integrated (Memosens)

 • Connection

  Inductive, digital connection head with Memosens

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • 2
  • Order code COY8-

   Zero-point gel COY8

   Zero point: Verification, calibration, adjustment at zero point of oxygen and disinfection sensors ::Amperometric and optical sensors ::12, 25 and 40mm diameter ::Application in the lab, in the field

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn