Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens CCS51D: Digital free chlorine sensor

Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51D

Memosens sensor for drinking water, pool and process water as well as utilities in all industries

CCS51D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
  Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
  High: 0 to 200 mg/l HOCl

 • Process temperature

  0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing

 • Process pressure

  Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

 • Measuring method

  Closed, membrane covered measuring cell
  Reduction of free chlorine at the cathode

Phạm vi ứng dụng

Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance sensor for free chlorine. It provides high-precision measurement with long-term stability in drinking water, pool and process water and ensures consistent disinfection monitoring even at low water volumes. The free chlorine sensor features extremely fast response times guaranteeing efficient process control. Memosens CCS51D is not the latest Memosens generation. More information on the new Memosens CCS51E sensor with extended functionality here.

Memosens CCS51D is a free chlorine sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:

 • Drinking water - to ensure reliable disinfection

 • Process water - for hygienic and safe packaging and bottling of products

 • Utilities - to detect the absence or presence of free chlorine

 • Pool water - to dose disinfectant efficiently

Lợi ích

 • The right sensor version for every application: From trace measurement up to free chlorine concentrations of 200 mg/l.

 • Fast response time (t90 < 25 s) provides an accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient process control.

 • Increased process safety: precise and long-term stable measurement ensures consistent process monitoring and allows for individually adapted disinfectant dosing.

 • The low-maintenance, amperometric sensor reduces the cost of ownership of the measuring point, particularly compared to colorimetric measuring systems.

 • More process up-time thanks to fast sensor exchange: pre-calibrate the sensor in your lab and then swap it into your process with plug & play.

 • Connection to the Liquiline multiparameter transmitter allows for easy combination with other relevant parameters of liquid analysis such as pH and ORP.

Video

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn