Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Chloromax CCS142D

Chloromax CCS142D - Digital free chlorine sensor for all water applications ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Free chlorine

 • Application

  Water treatment, drinking water, service water, process water, distribution network

 • Characteristic

  Amperometric measurement of free chlorine

 • Measurement range

  CCS142D-A:

  0.05 to 20 mg/l Cl2 (25 °C (77 °F), pH 7.2)

  CCS142D-G:

  0.01 to 5 mg/l Cl2 (25 °C (77 °F), pH 7.2)

 • Measuring principle

  Membrane-covered amperometric sensor

 • Design

  Sensor for use in flow cell (CCA250)
  or for immersion use (thread NPT 3/4 on top)

  Memosens-technology

 • Material

  Sensor shaft: PVC

  Membrane: PTFE

  Membrane cap: PBT, PVDF

  Cathode: gold

  Anode: silver / silver chloride

 • Dimension

  Diameter sensor body: 25 mm (0.98 inch)

  Diamter sealing seat for flow cell: 31 mm (1.22 inch)

  Length: 148 mm (5.83 inch)

 • Process temperature

  0 to 45 °C (32 to 113 °F), non-freezing

 • Process pressure

  Medium in the CCA250 assembly: max. 1 bar (14.5 psi)

 • Temperature sensor

  Integrated (Memosens)

 • Connection

  Memosens

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • 1
 • 2
 • A
 • A
  • Nr A Order code 71076921

   Maintenance kit, CCS14x

   Content: Electrolyte 50ml / 1,69 fl.oz.; 2 membrane caps polish foil (2 qualities)

  • Order code 51500832

   Junction box RM

   to lengthen the cable for Memosens/CUS31/41. Protection class IP 65, with 2x PG 13.5

  • Order code 71257946

   photometer M+N PF-3, desinf. (chlorine)

   colorimetric measurement of free and total chlorine 0,05 .. 6mg/l Disinfection, drinking and process water hand held photometer, IP67-graded, with cuvettes, DPD, according to ISO 7393 deliverey in plastic case, test kit for free and total chlorine included ::hand held photometer for field cal. and verification of desinfection loops

  • Order code CYK10-

   Meas. cable CYK10 Memosens

   Application: digital sensors with inductive Memosens plug-in head Working limit: max. -20...135oC

  • Order code COY8-

   Zero-point gel COY8

   Zero point: Verification, calibration, adjustment at zero point of oxygen and disinfection sensors ::Amperometric and optical sensors ::12, 25 and 40mm diameter ::Application in the lab, in the field

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn