The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Immersion assembly
Flexdip CYA112

Modular assembly for water, wastewater and utilities

 • Immersion assembly
Flexdip CYA112
©Endress+Hauser
 • Immersion assembly
Flexdip CYA112
©Endress+Hauser

The Flexdip CYA112 is a modular assembly for sensor immersion in open basins, channels, or tanks. It allows nearly any kind of sensor mounting – chain, fixed, or free-swinging – and features a quick fastener for rapid and safe installation of Memosens or fixed-cable sensors. The assembly provides you with outstanding flexibility and enables you to optimally configure your measurement at low costs.

Lợi ích

 • The modular system allows an optimum configuration for every measuring place

 • Fast installation and exchange of Memosens sensors with contactless plug-in head

 • Twist-free installation of fixed-cable sensors

 • Easy to install and to maintain

 • Robust design: Suitable for process pressures up to 6 bar (87 psi)

Phạm vi ứng dụng

Flexdip CYA112 is a modular assembly for all measurements in open basins, channels and tanks in:

 • Wastewater treatment plants

 • Water works

 • Utilities of all industries

It forms a perfect team with the Flexdip CYH112 holder for simple sensor isolation.

The Flexdip team is suitable for all parameters, such as:

 • pH/ORP

 • Conductivity

 • Oxygen

 • Turbidity

 • Sludge level

 • Disinfection

 • UV photometry

 • Nutrients

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: CPA530, CPA610, Dipfit W CYA611

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn