Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

STIP-scan CAM74

The STIP-scan CAM74 transmitter provides verified measured values and predictive maintenance data. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  UV photometric

 • Characteristic

  Transmitter for online measurement of nitrate, COD,TOC , SAC

 • Size

  520 x 520 x 260 mm
  20.50 x 20.50 x 10.2 inch

 • Design

  stainless steel

 • Application

  Water / Wastewater / Processwater

 • Power supply

  115 VAC/ 230 VAC 50 / 60Hz

 • Output / communication

  8 x 0/4 ... 20mA
  14 x relays

 • Input

  2 sensors

 • Measurement range

  NO3-N 0.3 to 23mg/l
  CODequ 10 to 2000mg/l
  TOCequ 4 to 800mg/l
  SAK254 1 to 250 1/m
  SV 100 t0 900 ml/l

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn