Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Cleanfit P CPA471

CPA471 retractable assembly is designed for installation in tanks or pipes where space is limited. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Water, waste water, process

 • Installation

  Retractable holder

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping (min. DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".

 • Material

  Holder : Stainless steel 1.4404Sealing : different material available

 • Dimension

  Immersion deepth : 66 - 208mm

 • Process temperature

  max. 80 bzw.140°C

 • Process pressure

  max. 4,6 bzw.10bar

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204

 • Measuring principle

  Glass electrode

 • Application

  Water, waste water, process

 • Installation

  Retractable assembly

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping (min. DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".

 • Material

  Assembly: Stainless steel 1.4404 Sealing : different material available

 • Dimension

  Immersion depth: 66 - 208 mm
  (2.57 inch - 8.11 inch)

 • Process temperature

  max. 80 bzw. 140°C
  (176°F or 284°F)

 • Process pressure

  max. 4,6 / 10 bar
  (58 psi, 87 psi or 145 psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204

 • Measuring principle

  Sensor Oxygen

 • Application

  Water, waste water, process

 • Characteristic

  Retractable holder.Open and closed tank, piping (min. DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".

 • Material

  Holder : Stainless steel 1.4404Sealing : different material available

 • Dimension

  Immersion depth : 66 - 208mm
  ( 2.57inch - 8.11inch)

 • Process temperature

  max. 80 bzw.140°C
  ( 176°F or 284°F)

 • Process pressure

  max. 4,6 bzw.10bar
  ( 58psi, 87psi or 145psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn