Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Cleanfit P CPA472

Cleanfit CPA472 assembly is designed for installation in tanks or pipelines where space is limited. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  Water, waste water, process

 • Characteristic

  - Retractable holder- Open and closed tank, piping (min DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connectionG1/4" or NPT1/4"

 • Material

  Holder : PP, PEEK, PVDFSealing : different material available.

 • Dimension

  Immersion depth : 66 - 215mm
  (2.57inch - 8.38inch)

 • Process temperature

  max. 60 or 80°C
  (140°F or 176°F)

 • Process pressure

  max. 4 or 6bar
  ( 58psi or 140°F)

 • Connection

  Thread G1,25"external; thread NPT1"external; flange DN50/ASME2", dairy fitting DN50.

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Water, waste water, process

 • Installation

  Retractable holder

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping (min DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4"

 • Material

  Holder: PP, PEEK, PVDF sealing : different material available.

 • Dimension

  Immersion depth: 66 - 215 mm
  (2.57 inch - 8.38 inch)

 • Process temperature

  max. 60 or 80°C
  (140°F or 176°F)

 • Process pressure

  max. 4 or 6 bar
  (58 psi or 140°F)

 • Connection

  Thread G1, 25" external; thread NPT1 "external; flange DN50/ASME2", dairy fitting DN50.

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Water, waste water, process

 • Installation

  Retractable holder

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping (min DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310.- integrated rinse chamber with connectionG1/4" or NPT1/4"

 • Material

  Holder : PP, PEEK, PVDFSealing : different material available.

 • Dimension

  Immersion depth : 66 - 215mm
  (2.57inch - 8.38inch)

 • Process temperature

  max. 60 or 80°C
  (140°F or 176°F)

 • Process pressure

  max. 4 or 6bar
  ( 58psi or 140°F)

 • Connection

  Thread G1,25"external; thread NPT1"external; flange DN50/ASME2", dairy fitting DN50.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  Có thể thay đổi

  Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Fundamental

  Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Lean

  Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Extended

  Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Xpert

  Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản

  Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn