Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens CCS120D: Digital total chlorine sensor

Digital total chlorine sensor
Memosens CCS120D

Memosens disinfection sensor for wastewater and process water

CCS120D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  0.1 to 10 mg/l total chlorine

 • Process temperature

  5 to 45 °C
  (41 to 113 °F)

 • Process pressure

  1 to 4 bar (14.5 to 58 psi)

 • Measuring method

  Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines)
  All components are reduced at the working electrode
  Almost pH independent

Phạm vi ứng dụng

Total chlorine is the mixture of free and bound chlorine components and thus a good indicator of residual disinfectants in discharge water. The sensor Memosens CCS120D provides reliable monitoring of total chlorine limits in the outlet. It reduces your maintenance effort due to easy replacement of electrolyte and membrane cap. Memosens CCS120D is not the latest Memosens generation. More information on the new sensor Memosens CCS53E.

Memosens CCS120D measures total chlorine in:

 • Wastewater treatment plants- Disinfection monitoring and control in wastewater outlet- Reuse of outlet water

 • Utilities of all industries- All disinfection measuring points

Lợi ích

 • Easy handling thanks to Memosens digital technology

 • Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data

 • Low maintenance thanks to fast exchange of membrane cap and electrolyte

 • Flexible installation in CYA112 immersion assembly or CCA250 flow assembly

 • Easy combination with other relevant parameters of liquid analysis thanks to connection to the Liquiline multichannel transmitter

Video

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn