Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

SPECTRON TP CA72TP

The CA72TP analyzer monitors total phosphorus in WWTPs, surface water and process water. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Colorimetric

 • Characteristic

  Analyzer for total phosphorus

 • Size

  990 x 825 x 400 mm
  39.0 x 32.5 x 15.8 inch

 • Design

  Aluminum, powder-coded

 • Process temperature

  5°C ... 40°C
  41°F ... 104°F

 • Ambient temperature

  0°C ... 40°C
  32°F ... 104°F

 • Process pressure

  unpressurized < 0.2 bar
  < 2.9 psi

 • Sample flow rate

  5 ... 12ml/min
  0.17 to 0.4 fl.oz./min

 • Consistency of the sample

  low level of solids, particle size <500 µm

 • Specials

  automatic two-point calibration
  Diode array spectrometer
  chemical and thermal digestion

 • Application

  monitoring: sewage treatment plant outlet, process water, surface water, cooling water

 • Power supply

  230 VAC 50/60 Hz
  115 VAC 50/60 Hz

 • Output

  0/4 ... 20 mA, galvanically isolated

 • Input

  Total phosphorus (mg/l)

 • Measurement range

  0.05 ...2 mg/l
  0.1 ... 5 mg/l
  0.3 ... 8 mg/l
  0.5 ...25 mg/l

 • Consumables

  Reagents

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn