Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Flowfit CYA251 is a ruggedized flow assembly for nitrate/SAC, turbidity and oxygen sensors

Universal flow assembly
Flowfit CYA251

Flow assembly for water, wastewater and utilities

CYA251
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Phạm vi ứng dụng

Flowfit CYA251 is a flow assembly for nitrate/SAC, turbidity and oxygen sensors with a diameter of 40mm. It allows optimum adaption to your piping system thanks to numerous available process connections. The ruggedized material withstands even aggressive media and harsh environmental conditions and a back-pressure valve protects your process from blowing out and increases operational safety. Better still, with the automatic cleaning nozzle, you'll benefit from extended maintenance intervals.

Flowfit CYA251 is a universal flow assembly for:

 • Wastewater treatment plants:
  - Process water treatment and monitoring
  - Effluent water monitoring

 • Drinking and process water:
  - Process water treatment and monitoring
  - Filter monitoring and filter backwash

 • Utilities of all industries:
  - Process water treatment and monitoring
  - Cooling water monitoring

It is suitable for:

 • Nitrate/SAC: All measuring ranges

 • Oxygen: All measuring ranges

 • Turbidity: Mid and high measuring ranges

Lợi ích

 • Easy adaptation to your system: Process connections for almost all pipe diameters available.

 • Variable mounting options: Suitable for pipe or wall installation.

 • Fast measuring values: Low assembly volume shortens sensor response times.

 • Easy and safe maintenance: Automatic sensor cleaning without process interrupt.

 • Robust design: Suitable for process pressures up to 6 bar (87 psi).

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn