Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Liquisys M CUM223

Liquisys CUM223 is a compact panel transmitter for turbidity and suspended solids measurement. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Single beam scattered light

 • Application

  Water, waste water, Drinking water, process

 • Characteristic

  4-wire transmitter with a two-line display

 • Design

  Turbidity-transmitter in a panel housing and easy calibration with the "CAL"-button.

 • Material

  Panel housing

 • Dimension

  96mm x 96mm x 146mm(built in depth)
  3.74x3.74x5.61inch( built in depth)

 • Temperature sensor

  Display and current output

 • Ex certification

  No

 • Ingres protection

  IP65

 • Input

  1-channel version

 • Output

  0/4-20mA, Hart, Profibus.

 • Additional certifications

  CSA Gen. Purpose

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn